سلامت من، حق من - روز جهانی بهداشت بازدید مسئول محترم HSE پروژه‌های شرکت صنایع پتروشیمی ایران از آخرین وضعیت HSE شهرک تمدید مجوز محیط‌زیستی شهرک پتروشیمی مکران به مدت 2 سال نشست سالانه همکارن ستاد تهران - اسفند 1402- هتل سیمرغ برنامه شنبه های صنعتی در شهرک پتروشیمی مکران روز جهانی ایمنی و بهداشت کار و روز جهانی کار و کارگر برگزاری دوره ISO45001:2018 معاینات ادواری سال 1401 سایت پتروشیمی مکران معاینات ادواری سال 1401 سایت پتروشیمی مکران معاینات ادواری سال 1401 سایت پتروشیمی مکران
اخبار